Otevřít menu

PR na internetu


Tento široký pojem v sobě zahrnuje spoustu možností navázání vztahu s veřejností. Jedná se o placené publikace na populárních tematických webových portálech nebo stránkách internetového zpravodajství. Zároveň tento pojem může zahrnovat i blogy nebo webové stránky známých lidí a odborníků. Může se jednat i o spolupráci s celebritami a rozmístění reklamních sdělení skrz jejich profil na sociálních sítích jako je např. v současné době ve světě hojně využívaný Instagram. Důvodem spolupráce s celebritami je jejich vliv na veřejné mínění, díky čemuž se vytváří důvěra ke značce. Stejný efekt může dát publikace nebo rekomendace firmy na stránkách či vlogách známých blogerů.

Výběr místa publikace záleží zejména na tom, kde je soustředěna pozornost lidí, kteří patří do cílové skupiny marketingové strategie firmy. Další možností práce s veřejností jsou placené publikace článků na populárních tematických webech s expertní radou nebo doporučení či komentáře ohledně aktuálních problémů v dané oblasti.

Pro zvětšení povědomí o značce a přilákání zájmu potenciálních nových zákazníků se mohou použít publikace odborných článků nebo press realease u představitelů internetového zpravodajství. Press release je informační sdělení firmy pro veřejnost, které v sobě zahrnuje zprávu o firmě nebo o její pozici vůči konkrétní problematice či události.

Press release umožňuje firmě také informovat veřejnost o důležitých událostech probíhajících v rámci firmy, které jsou zajímavé v rámci cílové skupiny. Spolupráce takového charakteru vede k posílení image firmy, protože jí lze využít pro jiné marketingové strategie, např. rozmístění logotypů s odkazem na publikace na vlastních webových stránkách firmy pro jejich prezentaci návštěvníkům stránek.

Články v internetovém zpravodajství zejména zvyšují autoritu firmy. Pokud se o firmu zajímá známé zpravodajství, vypovídá to o její důležitosti na trhu. Informace o publikacích ve zpravodajství lze pak rozmístit na stránkách firmy a firemních profilech na sociálních sítích. Veškeré kladné reference dávají obrovskou výhodu a posilují důvěru. Publikace takového druhu přitahuje pozornost velkého počtu lidí, ale nevytváří přímo nové zákazníky. Buduje však pověst, důvěryhodnost a rozpoznatelnost a může přilákat i investory.

Efektivnost takového marketingového nástroje je nastavitelnost a nacílenost – firma sama vybírá dobu a místo rozmístění reklamního sdělení, jeho formát a cílovou skupinu, pokud jde o úzce tematické zpravodajství. Výhodou je to, že čtenář se se sdělením střetne dobrovolně a není mu vnucováno.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2021 Artem Smirnov