Otevřít menu

Optimalizace pro vyhledávač (SEO) – jak na to?


Pojem SEO (Search Engine Optimization) v překladu z angličtiny znamená optimalizaci pro vyhledávač. Hlavním účelem takové optimalizace je zlepšení pozic ve výsledcích vyhledávání konkrétních klíčových slov. SEO je tedy beze sporu nedílnou součástí marketingu na internetu.

SEO představuje komplexní a dlouhodobou práci s webovými stránkami. Je třeba myslet na to, že konkurenční firmy také optimalizují své stránky a snaží se udržet nebo zlepšit své pozice, a proto pravidelně prování nutné změny. Dále je důležité sledovat obnovení a zdokonalení algoritmu vyhledávačů, kvůli kterým se mění váha těchto faktorů. Navíc je při tom všem důležité pravidelně kontrolovat a analyzovat současný stav pozic pro spravované stránky. Další komplikací jsou časová zpoždění projevení výsledku práce, které mohou trvat týdny. Hlavním cílem SEO není jenom udržování a zlepšování pozice ve vyhledávači, ale přivedení většího počtu návštěvníků na stránky a jejich přeměna na zákazníky firmy.

Všechny faktory, které ovlivňují pozice webových stránek ve výsledcích vyhledávání lze rozdělit na vnitřní a vnější. Vnitřní faktory jsou spojeny s prací zaměřenou na zlepšení celkové kvality webových stránek a užitku, kterou přináší uživateli. To zahrnuje práci na struktuře stránek, usnadnění vnímání obsahu a kvalitu obsahu. Důležitá je práce se záhlavími každé stránky (které jsou v kódu obsaženy s tagy h1, h2 a h3), nadpisem Title (který se zobrazuje na záložce prohlížeče), vytvořením unikátního textu na různých stránkách a popisu meta-tagu Description (který vidí uživatel ve výsledcích vyhledávání).

K vnějším faktorům patří zpětné odkazy, specifika domény, indexace, autorita stránky podle doby založení a počet přechodů z vyhledávače neboli vitalita stránek.

Analýza a příprava klíčových slov

Aby se mohla provést analýza klíčových slov efektivním způsobem, musí se provést analýza oboru podnikání firmy. Čím podrobnější bude analýza, tím širšího počtu klíčových slov lze dosáhnout. To umožňuje přilákat co nejvíce návštěvníků z cílového publika na webové stránky.

Také je důležité prozkoumat internetové stránky konkurentů, aby firma zjistila, pro jaká klíčová slova optimalizují své stránky. Je nutné provést segmentaci potenciálních zákazníků a analýzu toho, jakým způsobem různé typy spotřebitelů hledají produkt.

Definovat jejich motivy a chování, aby v konečném důsledku byl obsah na stránkách maximálně přizpůsoben jejich požadavkům.

Při výběru klíčových slov se používá také statistika jejich zadávání do vyhledávače. Společnost Google má pro to speciální nástroj Google Keyword Planner navrhující klíčová slova, která jsou maximálně relevantní pro produkty a cílové zákazníky.

Plánovač navíc ukazuje historické statistiky, konkrétně údaj o objemu vyhledávání klíčového slova. Pokud uživatel chce, aby návrhy klíčových slov byly vygenerované na základě jeho webových stránek, může se také obrátit na Google Keyword Planner.

Existuje pomocný nástroj pro analýzu klíčových slov Google Trends, pomocí kterého lze porovnávat objemy vyhledávání stejných slov mezi jednotlivými regiony a kategoriemi a ukazuje dynamiku popularity klíčového slova v čase. Navíc dokáže nabídnout podobná klíčová slova, která jsou v současnosti populární.

Výstupem celkové analýzy jsou pak tematické skupiny klíčových slov a seznam stránek, které budou pro tato klíčová slova optimalizované. Jedná se jak o stávající webové stránky, tak o ty, které mají být dodatečně vytvořené. Seznam klíčových slov pro optimalizaci by měl být v souladu s marketingovou strategií společnosti. Komplexní přístup k výběru klíčových slov umožní v budoucnu přilákat více potenciálních zákazníků a přinést větší zisk pro firmu.

Zpětné odkazy

Zpětné odkazy jsou příchozími odkazy směřující na stránky firmy z jiných webových stránek na internetu. Získání kvalitních zpětných odkazů je důležitým aspektem pro optimalizaci webových stránek. Moderní vyhledávače zahrnují tento aspekt do svého algoritmu. Pokud má webová stránka spoustu zpětných odkazů, tak má vetší důvěru ze strany vyhledávačů. Zpětné odkazy se podobají “doporučením” konkrétního webu, ovlivňují pořadí stránek ve výsledcích vyhledávání a díky tomu se může zvýšit jejich návštěvnost.

Nestačí mít ale jenom velké množství zpětných odkazů. Je potřeba, aby odkazy byly kvalitní a obsah webových stránek, které odkazují na jiné weby, se musí vztahovat k obsahu toho webu.

Vyhledávače nedávají přednost webovým stránkám pouze na základě velkého počtu zpětných odkazů, ale hlavně s ohledem na počet kvalitních zpětných odkazů.

Zpětný odkaz by měl být na takové webové stránce, jejíž obsah tematicky odpovídá stránce, na kterou odkazuje. Odkazy z takových stránek přinesou mnohem větší hodnotu, než odkazy z nerelevantních zdrojů. Jedna z možných cest jak získat kvalitní odkazy je naplnit webové stránky hodnotným a jedinečným obsahem, který lidé sami budou chtít sdílet na svých webových stránkách a blogách.

Nejčastějšími způsoby získání zpětných odkazů jsou:

  • registrace do katalogu firem nebo jiných tematických katalogů;
  • přirozené odkazy, které vznikají na jiných webových stránkách samostatně, pokud je obsah zajímavý;
  • výměnné odkazy, kdy dva weby na sebe odkazují navzájem;
  • placené odkazy, které mohou existovat ve formě placených článků na jiných internetových stránkách, nebo internetových zpravodajských serverech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2021 Artem Smirnov