Otevřít menu

Nástroje pro SEO analýzu


Existuje celá řada nástrojů, které se používají pro provedení analýzy optimalizace webových stránek. Odlišují se rozsahem dostupných metrik a pomocných funkcí nebo stejně tak podle jejich dostupnosti. Bez těchto nástrojů však nelze učinit efektivní kroky pro zlepšení současné situace webových stránek, zejména pokud jde o pozici ve výsledkách vyhledávání.

Data získaná v takových nástrojích sami o sobě nebudou hrát velkou roli, musejí se díky nim najít nové možnosti pro provedení změn a vylepšení webových stránek. Tyto změny pak mohou mít dopad nejen na pozici ve vyhledávači, ale také na celkový prodej ve firmě.

Cílem používání SEO nástrojů je zisk nových relevantních dat, která je odpovědná osoba schopna transformovat do informací, které následně slouží pro podporu marketingových rozhodnutí, a tím dosahování marketingových a strategických cílů organizace.

Nejpopulárnější nástroje

Nejpopulárnější nástroje pro SEO analýzu jsou Majestic SEO a Ahrefs. Systém Majestic SEO dává pouze možnost detailní analýzy odkazu, hodnotí jejich kvalitu a důvěryhodnost. Jedná se o obří databázi informací o vazbách mezi webovými stránkami a jejich interpretace pro uživatele systému. Po zadání URL adresy nástroj zobrazí velké množství informací jako: celkový souhrn odkazů, počet odkazujících domén, nové a ztracené odkazy, IP adresa odkazů, anchor texty, druhy odkazů a metriky Topical Trust Flow. Poslední je specifická unikátní metrika pro přesnější analýzu odkazového profilu, která ukazuje, v jakých oborech si stránka vybudovala důvěru.

Nástroj Ahrefs poskytuje také velký počet informací o odkazech jednotlivých webových stránek a má své vlastní matriky analýzy jako URL Rating a Domain Rating, které jak již názvy napovídají, hodnotí sílu odkazovaného profilu vybrané webové stránky nebo celé domény. Navíc ve srovnání s Majestic SEO je systém Ahrefs komplexnějším řešením, protože poskytuje také informace o obsahu, počet sdílení v nejpopulárnějších sociálních sítích, umí analyzovat a navrhovat klíčová slova, zobrazuje statistiku vyhledávání jednotlivých slov a výrazů. Také nabízí data o předpokládané návštěvnosti stránek pomocí provedení statistických výpočtů podle pozic stránky ve výsledkách vyhledávání pro jednotlivé klíčové výrazy. Nakonec ukazuje, zda stránky mají také návštěvnost z placeného rozmístění ve vyhledávači a vypisuje jednotlivé klíčové výrazy, pro které je současně spuštěna reklama.

Nástroj Ahrefs má i další funkce jako monitorování aktuálních pozic ve vyhledávačích, což je důležitá součást SEO. Tak v případě nástroje Ahrefs se graficky znázorňuje změna pozic oproti předchozímu období (den, týden, měsíc) a také se zasílají na e-mail uživatele týdenní reporty aktuálních pozic. Tato funkce je nezbytná zejména pro sledování změn pozic ve vyhledávači po ukončení práce s optimalizací jednotlivých webových stránek nebo po provedení jiných změn, jako je redesign.

Velkou výhodou nástrojů Majestic SEO a Ahrefs je jejich samotná použitelnost. Jsou to rychle pracující on-line systémy, které nabízejí soustu dat pro provedení analýzy a to v příjemném a srozumitelném uživatelském rozhraní. Porovnat oba popsané nástroje mezi sebou však nelze, protože mají odlišné algoritmy hodnocení a sběru dat, které se pak používají pro zhodnocení odkazovaného profilu. Nejlepší možností je spojení obou nástrojů pro obsáhlejší přehled a efektivnější SEO analýzu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2019 Artem Smirnov