Otevřít menu

Marketing v PPC systémech


V rámci celého internetového marketingu je důležitou složkou reklama v PPC systémech. PPC reklama (Pay Per Click) znamená obecnou formu reklamy na internetu, která je placená za proklik každého uživatele. V praxi to funguje tak, že reklama se zobrazuje pouze těm uživatelům, kteří vyhledávají určité informace nebo si prohlížejí určitý obsah a na základě toho je jim nabízena související reklama. PPC reklama je efektivním marketingovým nástrojem z důvodu možnosti přesného zacílení na konkrétní uživatele na internetu. Relevantní nabídka k požadavkům uživatele dokáže rychle přeměnit daného uživatele na zákazníka firmy a uskutečnit prodej.

Rozlišuje se zde reklama ve vyhledávací síti a reklama v obsahové síti. Reklama ve vyhledávací síti se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání. Důležitou podmínkou zobrazování reklamy je zadání konkrétních klíčových slov do vyhledávače uživatelem.

Vyhledávač pak poskytne nejenom přirozené výsledky, ale také reklamní sdělení, které musí být svázáno s daným klíčovým slovem.

Reklama v obsahové síti se zobrazuje na takových webových stránkách, které svým tématem souvisí s tím, co daná reklama inzeruje. Může se jednat o odborné zpravodajské či úzce specializované webové stránky nebo soukromé blogy. V takové podobě se reklama zobrazuje jako doplňující informace k obsahu stránky a úzce souvisí s danou tématikou. Díky tomu se reklama nachází v poli pozornosti uživatele. Reklama v obsahové síti navíc může být nejenom textová, ale i grafická.

V PPC systémech zadavatel zaplatí pouze za prokliknutí na reklamu, nikoliv za zobrazení. Díky tomu není nutné platit za všechny, kdo reklamu uvidí ve svém prohlížeči. Ale pokud jde o reklamu v obsahové síti, webové stránky, na kterých se zobrazuje reklama, musí být partnerem konkrétního PPC systému.

Výhody a nedostatky PPC reklamy

Největšími výhodami PPC reklamy jsou:

 • velmi přesné zacílení,
 • platba pouze za proklik,
 • maximální kontrola nad chodem reklamy (lze ji kdykoliv přerušit, upravit nebo zastavit),
 • snadní analytika účinnosti,
 • možnost plné automatizace (nastavení rozpočtu, přesného času zobrazení, omezení v rámci jednotlivých kampaní, variabilní ceny v různých časových úsecích).

Existují ale také nedostatky při práci s tímto marketingovým nástrojem. Jelikož PPC reklama funguje na principu aukce, hlavním nedostatkem je vysoká cena prokliku u některých klíčových slov kvůli konkurenci, kterou vytváří velký počet reklamních zadavatelů. Většinou se jedná o ty nejvhodnější slova, proto často nový zadavatel musí buď zvyšovat cenu prokliku nebo hledat méně konkurenční klíčová slova.

Dalším nedostatkem může být složitost při tvorbě PPC kampaně, protože již při prvním provedení vyžaduje jistou zkušenost.

Proto každý kdo plánuje pracovat s PPC systémy, by se měl seznámit s návodem a video instrukcemi a držet se navržených postupů.

Hlavní cíle PPC reklamy

Reklama v PPC systémech může sledovat různé cíle:

 • zvýšení prodeje,
 • zvýšení návštěvnosti,
 • vyvedení nového zboží nebo služby na trh,
 • budování značky.

V závislosti na cíli reklamní kampaně v PPC systémech se budou měnit místa rozmístění inzerátů, jejich cena a počet a jiné parametry jako změna odkazu, textu v inzerátu, jeho formát a zacílení.

PPC reklama jako žádná jiná umožňuje kontrolovat spotřebu reklamního rozpočtu, přesně definovat kde, kdy a na co byly utraceny finanční prostředky a operativně provádět nutné změny. Při tvorbě každého inzerátu tak zadavatel musí směřovat veškerou svou pozornost k přesným klíčovým slovům a ideálně pro jednotlivá klíčová slova vytvořit unikátní inzerát.

Hlavními představiteli PPC reklamy v České republice je systém Sklik od společnosti Seznam a systém Adwords od společnosti Google.

Google Adwords

Adwords je ve světě největší systém PPC reklamy. Při jeho použití mají zadavatelé reklamy přístup k nejfunkcionálnější a nejmodernější platformě s širokými možnostmi nastavení targetingu, rozpočtu, ceny za proklik, způsobů zobrazení reklamy a jiných kritérií. Adwords má také největší partnerskou síť pro zobrazování reklamy v obsahové síti. Navíc tento systém nabízí nejlepší nástroje pro vyhodnocování reklamních kampaní. Nabízí uživatelsky příjemné rozhraní a inteligentní adaptivní systém nápověd.

Zkušení zadavatelé reklamy, kteří pracují s rozsáhlejším počtem kampaní, mohou použít speciální offline nástroj Google Adwords Editor, který dokáže provádět hromadné změny a kopírovat nebo přesouvat velký počet reklamních kampaní.

Sklik

Sklik funguje podobně jako Google Adwords. Hlavním rozdílem je, že partnery tohoto systému jsou pouze nejnavštěvovanější české weby jako Novinky.cz, Super.cz, Sport.cz, Ihned.cz, Idnes.cz a další. Podle informací na stránkách Seznam.cz zasáhnou tyto weby 95% české internetové populace. Nabídne-li zadavatel dostatečně velkou cenu za proklik v obsahové síti, může se jeho inzerát zobrazit přímo na domovské stránce Seznam.cz.

Systém Sklik teprve od roku 2015 nabízí stejné řešení jako Google Awords v automatizaci produktových kampaní. To je spojeno s rozmístěním produktových inzerátů, které posílají uživatele rovnou na inzerovaný produkt, kde ho může ihned zakoupit. Takové inzeráty fungují obdobně jako inzeráty textové, jen jako zdroj dat využívají databázi Zboží.cz. Díky této funkci není nutné sestavovat inzerát a vybírat klíčová slova. Stačí pouze propojit profil v systému Sklik s firemním katalogem zboží.

Možnosti PPC reklamy

PPC systémy umí zadavatelům pomáhat při tvorbě reklam tím, že jsou schopny navrhnout vhodná klíčová slova pro danou reklamu. Také mohou docela přesně odhadnout budoucí náklady a doporučit různé strategie pro zobrazení reklamy s odlišným nastavením.

Stojí za zmínku, že druhy nastavení reklamní kampaně záleží na cílech, které zadavatel reklamy sleduje. Nelze sestavit jedno pravidlo, díky kterému by mohly být reklamní kampaně různých zadavatelů stejně úspěšné. Proto je třeba se v některých případech obrátit na specializované agentury, které mají dostatečné zkušenosti v umístění a nastavení PPC reklamy.

Metody pro monitorování efektivnosti reklamy v PPC systémech také závisí na konkrétních cílech marketingové kampaně. Těmito cíli mohou být: přechod uživatele na webové stránky, stahování obsahu, registrace, nákup produktu, telefonické spojení s prodejcem – buď přímo, nebo přes formulář objednávky zpětného hovoru. Dalším cílem může být i cílená akce offline – zákazník navštíví pobočku nebo kamenný obchod.

Pro monitorování efektivnosti kampaně se používají standardní kvantitativní a kvalitativní metriky. Ke kvantitativním se vztahuje:

 • počet přechodů na webové stránky přes reklamní odkazy;
 • cílená akce (registrace, telefonní hovor, osobní návštěva, objednávka);
 • finanční a ekonomické ukazatele jako příjem, počet transakcí, průměrná výše objednávky.

Kvalitativní metriky jsou:

 • ukazatel kvality inzerátu (Quality Score, CTR);
 • ukazatel účinnosti kampaně (míra konverze, cena za cílenou akci);
 • finanční a ekonomické ukazatele (návratnost investic, čistý zisk).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2021 Artem Smirnov