Otevřít menu

Marketing na sociálních sítích (SMM)


SMM (Social Media Marketing) představuje použití sociálních sítí pro reklamu a propagaci produktu. Většina populárních sítí současnosti jako Facebook, Twitter a Youtube má v sobě založený systém analytiky dat, který umožňuje firmám sledovat progres, úspěch nebo interakci s reklamními sděleními. Firmy adresují svoje sdělení velkému počtu lidí, kteří mohou být současnými nebo potenciálními zákazníky či pracovníky, žurnalisty, konkurenty i blogery. Ze strategického pohledu marketing na sociálních sítích zahrnuje v sobě řízení implementace marketingových kampaní, vytváření postavení společnosti v očích veřejnosti a poukázání na firemní kulturu.

Pro efektivní použití sociálních sítí firmy musí pamatovat, že hlavním cílem je interakce se zákazníky. To znamená, že přes sociální kanály může spotřebitel přímo komunikovat s firmou. Taková interakce může být více osobní vůči spotřebiteli než tradiční metody reklamy. Sociální sítě také slouží jako silný nástroj celkového sdělení mezi lidmi, které může mít silný efekt a velký rozsah. Také nabízí možnost rychlé změny nákupních zvyklostí a růstu zájmu ke konkrétnímu výrobku či službě. Sociální sítě umožňují uživatelům přeposílat a sdílet příspěvky ostatních o nějakém produktu, což přivede více lidí k danému produktu nebo firmě celkově.

Navíc spotřebitelé mohou vyjádřit své potřeby, požadavky a očekávání on-line. Sociální marketing pak propojuje tyto spotřebitele a skupiny směrem k firmě, která nabízí řešení daných potřeb a požadavků. Firmy tak mohou mít více individuální přístup ke svým zájemcům. Taková osobní interakce může posloužit jako přechod sledujících do fáze potenciálních zákazníků a vytvořit loajalitu ke značce. Chování sledujících může svědčit o nákupních signálech jako větší sdílení nebo komentovanost u některých příspěvků. Takové signály mohou pomoct firmě zacílit na relevantní skupinu lidí a spustit kampaň s užším zacílením. Firmy také mohou dostat rychlejší zpětnou vazbu o svých výrobkách nebo službách.

Pro úspěšnou reklamu na sociálních sítích existuje několik zásadních elementů. Je nutné předem mít plán obsahu pro budoucí příspěvky, například na měsíc, pro cílovou skupinu, tedy sledující (followers). Příspěvky musí být zajímavé pro sledující, aby je motivovali ke sdílení a přeposílání mezi přáteli. Zároveň se doporučuje používat reklamu na konkrétní příspěvky pro zachycení zájmu nových lidí. Navíc dobrou strategií je pořádání různých soutěží, např. hmotná výhra, díky kterým lze zaujmout pozornost lidí a nových potenciálních zákazníků.

Další výhodou použití SMM a pravidelného pracování se sociálními sítěmi je to, že způsobují zvýšení loajality ke značce. Tím, že firma bude nepřetržitě publikovat tematický obsah, stane se v povědomí lidí expertem v dané oblasti. Toho lze dosáhnout pomocí publikací a komentování známých problémů nebo novinek v konkrétním oboru.

Existují také další možnosti přilákání pozornosti ke značce. Pro tyto účely se můžou použít placené publikace v již známých skupinách, nebo v profilech známých osobností a expertů v tomto oboru. Důležitým instrumentem při práci SMM je použití oficiální reklamy v dané sociální síti, která nabízí možnost zacílit na potenciální zákazníky podle jejich zájmů, geolokace, pohlaví a věku. Například sociální síť Facebook umožňuje širokou nabídku nastavení reklamní kampaně s přesností na ulici bydliště nebo specifické zájmy. Také lze nastavit retargeting pro ty, kteří již ukázali aktivitu na webových stránkách firmy, nebo jsou jejími sledujícími v dané sociální síti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2019 Artem Smirnov