Otevřít menu

Jaký je postup pro zvýšení prodeje na internetu?


Takové společnosti jako Google, Facebook, Twitter nebo Yahoo dovedly internetový marketing na nový stupeň a segmentovaly uživatele internetu a to tak, že malým a středním firmám nabídly služby lokální reklamy.

Tím vzrostla návratnost investic a povedlo se snížit náklady. Tento typ marketingu se stal základem moderního kapitalismu, který umožňuje jakékoliv firmě, která má nápad, výrobek, nebo službu, oslovit co nejširší publikum.

Metody přesného zacílení umožňují analyzovat kontakt se spotřebitelem a sledovat statistiku marketingových kampaní. Díky tomu se také běžně používá termín ROI (Return of investments) – návratnost investic, která je spojena se získáním statistiky prodeje a poptávky.

Všechny nástroje internetového marketingu lze rozdělit do třech skupin:

  • optimalizace stránek pro vyhledávače a kontextové reklamy
  • marketing na sociálních sítích, PR na internetu
  • e-mail marketing

Samostatně stojí za zmínku webová analýza, která ukazuje nakolik efektivně funguje webová stránka, získávají se zpět investované finanční prostředky a analyzuje se chování návštěvníků.

Internetový marketing v sobě již nezahrnuje pouze propagaci webových stránek, ale v současné době jde o propagaci celého podniku v síti internetu. Celý komplex práce v rámci internetové marketingu má tři hlavní cíle:

  1. informovat o produktech a jejich výhodách,
  2. vytvářet zájem o tyto produkty,
  3. motivovat zájemce k nákupu.

Dosáhnout realizace všech třech cílů prostřednictvím jediného internetového nástroje je velmi obtížné, ale při kombinování všech dostupných nástrojů je to reálné. Veškeré práce pro podporu a zvýšení prodeje na internetu lze rozdělit do následujících fází:

a)   Seznámení s podnikem

V této fázi se provádí různé typy výzkumů. Je nutné pochopit, co a komu bude firma nabízet. Určit vlastnosti produktu, cílovou skupinu a konkurenční prostředí. V této fázi se také provádí studium historie projektu – co bylo učiněno dříve a co se děje nyní, jaké byli cíle a jaké výsledky byly získány.

b)   Příprava pro propagaci

V této fázi se musí naplánovat celková marketingová kampaň na internetu: vymezení metod a způsobů propagace, audit současných webových stránek, vymezení rozpočtu, stanovení všech nezbytných prací pro přípravu webových stránek, definování nástrojů marketingové kampaně. Implementování a nastavení webových analytických nástrojů.

c)    Uskutečnění naplánovaných činností, sběr statistických dat a jejich zpracování.

Uskutečnění naplánovaných činností předpokládá použití všech marketingových nástrojů na internetu, monitorování změn a úpravy na základě předčasné analýzy dat. Hlavním úkolem je dodržet zpracování všech naplánovaných akcí.

d)   Tvorba reportu, analýza efektivnosti, návrh a provedení změn v akčním plánu.

Od samého počátku se provádí kontrola efektivnosti všech činností, což umožňuje včas reagovat na problémové oblasti a díky tomu nakonec dosáhnout všech cílů. Na základě finálních reportů se rozhoduje o efektivnosti provedených činností a případně se navrhují změny pro budoucí marketingovou kampaň.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2019 Artem Smirnov