Otevřít menu

Reputace firmy na internetu (SERM)


Reputace firmy na internetu (SERM)
Pojem Search Engine Reputation Management (SERM) je spojen s prací firmy nad svou reputací ve vyhledávači. Nejdůležitějším slovem v tomto pojmu je reputace – pověst. Pověstí lze nazvat převládající názor o někom nebo o něčem jako například o značce, společnosti nebo individuální osobě. Neustálý vývoj internetových technologií vede k tomu, že většina z nás upřednostňuje získávání informací na různých internetových zdrojích před televizí...Pokračovat ve čtení »

E-mail marketing


E-mail marketing
E-mail marketing je důležitý nástroj pro práci s cílovou skupinou a propagací na internetu, který usnadňuje přímou komunikaci mezi podnikem a potenciálními nebo existujícími zákazníky. Cílem použití tohoto nástroje je posílit loajalitu zákazníků a zvýšit prodej. Přestože tento nástroj již dlouho existuje a vzniklo mnoho nových marketingových nástrojů, e-mail marketing zůstává jedním z nejdůležitějších. E-mailová sdělení jsou vhodná nejenom pro...Pokračovat ve čtení »

PR na internetu


PR na internetu
Tento široký pojem v sobě zahrnuje spoustu možností navázání vztahu s veřejností. Jedná se o placené publikace na populárních tematických webových portálech nebo stránkách internetového zpravodajství. Zároveň tento pojem může zahrnovat i blogy nebo webové stránky známých lidí a odborníků. Může se jednat i o spolupráci s celebritami a rozmístění reklamních sdělení skrz jejich profil na sociálních sítích jako je např. v současné době ve...Pokračovat ve čtení »

Proč je tvorba obsahu důležitá?


Proč je tvorba obsahu důležitá?
Tvorba obsahu (Copywriting) je jádrem celé oblasti internetového marketingu. Žádná firma se neobejde bez kvalitního obsahu na svých cílových stránkách. V moderní interpretaci lze copywriting pochopit jako proces vytváření reklamního textu. Tyto texty propagují určité výrobky nebo služby a motivují ke zvýšení prodeje. V praxi má však pojem copywriting širší použití. Na internetu existují miliony stránek a každý den se tiskne statisíce reklamních brožur a...Pokračovat ve čtení »

Analýza konkurence (SEO)


Analýza konkurence (SEO)
Analýza konkurence je nezbytnou částí celkové analýzy v jakékoliv oblasti, velkou roli hraje zejména v internetovém marketingu. V případě SEO se analýzu webových stránek vyplatí dělat z několika důvodů. Prvním je možnost vyhledat všechny konkurenti, najít jejich nedostatky nebo slabé stránky v optimalizaci, které lze pak využít ve svůj prospěch. Dalším důvodem je možnost pomocí srovnání všech dat pro několik domén pochopit, proč konkurenti mají...Pokračovat ve čtení »

Nástroje pro SEO analýzu


Nástroje pro SEO analýzu
Existuje celá řada nástrojů, které se používají pro provedení analýzy optimalizace webových stránek. Odlišují se rozsahem dostupných metrik a pomocných funkcí nebo stejně tak podle jejich dostupnosti. Bez těchto nástrojů však nelze učinit efektivní kroky pro zlepšení současné situace webových stránek, zejména pokud jde o pozici ve výsledkách vyhledávání. Data získaná v takových nástrojích sami o sobě nebudou hrát velkou roli, musejí se díky nim...Pokračovat ve čtení »

Obsahový marketing


Obsahový marketing
Obsahový marketing (content marketing) je klíčovým komponentem pro to, aby se naplnili cíle internetového marketingu. Obsahový marketing znamená tvorbu obsahu, který zákazníci hledají ve vyhledávačích, chtějí číst na internetových stránkách a jsou připraveni za něj vyměnit své kontaktní údaje. Svým charakterem dokáže cílové publikum nejenom informovat, ale vzdělávat nebo pobavit. Zahrnuje přípravu a rozšiřování vysoce kvalitní, relevantní a hodnotné...Pokračovat ve čtení »
2. stránka z celkem 212

© 2020 Artem Smirnov