Otevřít menu

Analýza návštěvnosti (Webová analytika)


Analýza návštěvnosti webových stránek je nezbytný faktor pro úspěšnou implementaci internetového marketingu, protože sleduje fungování a účinnost všech zvolených internetových marketingových nástrojů. Do této analýzy spadá také monitorování chování návštěvníků webových stránek, adresa stránek odkud přišli, jaká klíčová slova návštěvníci zadávali do vyhledávače, jejich věk, druh zařízení, které používají, délka a hloubka návštěvy, čas strávený na webu.

Všechna tato data pak slouží jako podklad pro zlepšení webových stránek, reklamy, cen nebo i celé marketingové strategie i jako podklad pro odstranění neefektivních reklamních kanálů.

Pro majitele internetových obchodů se mohou sledovat i data elektronické komerce: jaké produkty a v jakém množství nakupují návštěvníci, kolik celkově utrácejí a jaký prodejní kanál přináší více peněz. A to všechno v režimu reálného času.

V odlišnosti od klasického marketingu je analýza návštěvnosti nástroj, pomocí kterého může firma měřit účinnost a návratnost investic jakýchkoliv marketingových aktivit na internetu.

Nástroj pro analýzu Google Analytics

Google Analytics je nejznámější a nejpoužívanější nástroj pro analýzu návštěvnosti. Je velice populární díky tomu, že podává rozšířenou a podrobnou informaci o návštěvnících a je bezplatný.

Tento nástroj ukazuje natolik komplexní analýzu dat, že jeho uživatelské rozhraní nepřijde každému hned srozumitelné. Nabízí podrobnou informaci o návštěvách z různých zdrojů (přímé přístupy, cizí webové stránky, blogy, klíčová slova ve vyhledávání, reklama, sociální sítě), o populárnosti jednotlivých stránek firmy a geolokaci návštěvníků v reálném čase.

Google Analytics také umožňuje do sebe propojit reklamní nástroj Google Adwords díky čemuž se budou v uživatelském rozhraní zobrazovat data z reklamních kampaní PPC. Bez propojení s Google Adwords nejsou data o reklamě natolik podrobná a nelze poznat přesně, z jakého inzerátu návštěvník přišel. Není možné také sledovat přesné náklady a případné konverze.

Nástroj Google Adwords je populární mezi marketery, protože umožňuje dopodrobna vyhodnocovat okamžitou reakci na změny na webových stránkách a efekt reklamních kampaní. Reporty pomohou v následujících situacích:

  • ohodnotit reakci uživatelů na nový a upravený obsah a jejich zájem o něj
  • zjistit, zda slevové akce lákají návštěvníky rychleji nakupovat
  • zhodnotit vliv nových příspěvků na sociálních sítích po jejich publikaci
  • sledovat nákupní chování a tempo růstu konverze ihned po změně jednotlivých stánek

Google Analytics nabízí nejrozsáhlejší informace o návštěvnících: ukazuje pohlaví, věk, geolokaci, jazyk, prohlížeč, druh zařízení a jeho operační systém i zdroj návštěvy. Uvnitř nástroje se nachází přehled auditoria, kde se zobrazuje dynamika návštěvnosti, počet nových a vracejících se uživatelů a další ukazatelé: počet návštěv jednoho uživatele, počet návštěvníků za určité období, celkový počet stránek zobrazených uživatelům včetně opakovaných, počet zobrazených stránek pro jednoho uživatele, průměrná doba trvání návštěvy, procento návštěv, při kterých uživatel navštívil pouze jednu stránku a odešel. Lze také najít podrobná data pro každý z těchto parametrů.

Množství dat, které nabízí nástroj Google Analytics, pomohou zlepšit výkon webových stránek a případně zvýšit příjmy z prodeje. Z toho důvodu stojí za to vynaložit čas na konfiguraci a zacházení s tímto nástrojem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2021 Artem Smirnov